พันเอก ณรงค์  วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหรสชเดโชไชย จ.ขอนแก่น มอบหมายให้ ร้อยตรี ไพวัลย์ มณีวรรณ์ ตำแหน่ง ผู้บังคับหมวดสื่อสาร  พร้อมด้วยพระมหาวรวุฒิ  ปญฺโญวุฑฺโฒ  (หลวงตาน้อย) ประธานมูลนิธิกองทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาส ลงพื้นที่ จ.สกลนคร เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล เตรียมการเข้าช่วยเหลือครอบครัวพลทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2565 ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน โดยให้ครอบครัววีดิโอคอลคุยพลทหารเพื่อผ่อนคลายความคิดถึงครอบครัว พร้อมทั้งนำสิ่งของมอบเพื่อบำรุงขวัญเป็นกำลังใจแก่ครอบครัวพลทหาร ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

ทั้งนี้ พันเอก ณรงค์  วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 ได้สนองตอบนโยบายของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก โดยให้ความสำคัญกับการดูแลทหารกองประจำการผลัดที่ 2/2565 จึงมอบหมายให้ จนท.จากกองร้อยเครื่องยิงหนัก และกองร้อยลาดตระเวน และเฝ้าตรวจ กรมทหารราบที่ 8 ร่วมกับ พระมหาวรวุฒิ  ปญฺโญวุฑฺโฒ  (หลวงตาน้อย) ประธานมูลนิธิกองทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาส เดินทางเยี่ยมครอบครัวทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2565 ที่มีครอบครัวฐานะยากไร้  จำนวน 2 นาย

ได้แก่ ครอบครัวของ พลทหาร อนิวัตติ์ วงค์เครือสอน ทหารใหม่ รุ่นปี 2565 ผลัดที่ 2 สังกัดกองร้อยลาดตระเวน และเฝ้าตรวจ กรมทหารราบที่ 8 ที่บ้านเลขที่ 203 หมู่ 7 ต.นาตงวัฒนา อ.โพนนาแก้ว ซึ่งอาศัยอยู่กับบิดา,มารดา และพี่สาว เป็นผู้ป่วยติดเตียง ล้มป่วยมีอาการชักเกร็งตั้งแต่เกิด  มีอาการเดินไม่ได้ตั้งแต่เกิดอายุได้ 3 เดือน รายจ่ายในครอบครัวค่อยข้างที่จะสูง เพราะต้องพาพี่สาวของตนเข้าโรงพยาบาลอยู่บ่อยครั้ง ทั้งค่าแพมเพิ์ส,ค่ายา เป็นต้น

จากนั้น ได้ไปเยี่ยมครอบครัวของ พลทหารปฏิภาณ  ปัญญาศรี  ทหารใหม่ ปี 2565 ผลัดที่ 2  ซึ่งอาศัยอยู่กับ บิดา, มารดา , ยาย และน้องชาย รวมเป็น 5 คน  ที่อยู่ 277/8 ชุมชนดอนงิ้วพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร   มีฐานะยากจน อยู่อย่างอัตคัด ไม่มีบ้านและที่ดิน ต้องอาศัยบ้านที่เป็นเพียงหลังคาเพิงแหงนโกดังเก่าๆไว้หลับนอน กันแดดดกันฝน มีสภาพทรุดโทรม ใช้สังกะสีตีแปะทำข้างฝา ด้านในก็เป็นพื้นดิน ห้องโล่ง และกางมุ้งนอนกันบนแคร่ไม้ โดยพระมหาวรวุฒิ  ปญฺโญวุฑฺโฒ  (หลวงตาน้อย) ประธานมูลนิธิกองทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาส  กล่าวว่า ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครอบครัวทหารใหม่ครั้ง เพื่อต้องการพบปะครอบครัวให้กำลังใจ และหาวิธีการเข้าช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้าน  ตามโครงการซ่อมแซม สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาส  เนื่องจากที่อยู่อาศัยเป็นบ้านมีสภาพทรุดโทรม ไม่มั่นคงปลอดภัย สังกะสีผุพัง ไม่สามารถกันลมและฝนได้  ซึ่ง มูลนิธิฯจะได้นำข้อมูลของครอบครัวทหารใหม่ ทั้ง 2 นาย เสนอในที่ประชุม รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการช่วยเหลือต่อไป    

ในโอกาสนี้ พระมหาวรวุฒิ  ปญฺโญวุฑฺโฒ  (หลวงตาน้อย) ประธานมูลนิธิกองทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาส  และ กรมทหารราบที่ 8  ได้นำ สิ่งของอุปโภค-บริโภค และเครื่องนุ่งห่มกันหนาว พร้อมเงินจำนวนหนึ่ง มอบให้กับครอบครัวของพลทหาร ทั้ง 2 นาย ด้วย เพื่อเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจ และยังให้ญาติได้วีดิโอคอลคุยกับพลทหาร ทั้งสองนาย เป็นการผ่อนคลายความคิดถึงครอบครัว อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือครอบครัว ของทหารกองประจำการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย ซึ่งเป็นการแสดงความห่วงใย ของกองทัพบก ที่ได้มีต่อครอบครัวของทหารกองประจำการ ที่มีฐานะยากจน ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ ซึ่งเปรียบเสมือนน้องคนเล็กของครอบครัวอย่างดีที่สุด สิ่งที่เป็นความเดือดร้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะ “เราคือครอบครัวเดียวกัน” ตามนโยบายของกองทัพบก

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร