นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พร้อมด้วย นางสาวรัชนี โชคเจริญ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพิทักษ์อุทยานฯ เจ้าหน้าที่นักบินจากกระทวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ ขึ้นบินตรวจพื้นที่ป่าเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ตามนโยบายของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ   นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อสำรวจพื้นที่ป่ารอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และรอยต่ออุทยานแห่งชาติทับลาน ทั้ง 4 ด้านครอบคลุม 4 จังหวัด คือจังหวัด นครนายก ปราจีนบุรี สระบุรีและจังหวัดนครราชสีมา การสำรวจพื้นที่ล่าสุดมีเนื้อที่ผืนป่าประมาณ 2,165,56 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,353,471.54 ไร่

นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวว่า จากนโยบายของ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้ขึ้นบินตรวจพื้นที่ผืนป่ารอบแนวเขตอุทยานฯเขาใหญ่และแนวเขตรอยต่ออุทยานมรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงฝนทิ้งช่วง ง่ายต่อการเข้ามาบุกรุกพื้นที่ รวมทั้งผู้ที่ลักลอบบุกรุกเข้ามาล่าสัตว์ ตัดหาไม้หอม โดยได้รับการอนุเคราะห์ เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์จาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำการส่องกล้อง ถ่ายภาพตามพิกัดพื้นที่ป่าในจุดต่างๆ หากพบว่าจุดใดผิดปกติและอาจจะมีแนวโน้มการบุกรุก ก็จะสั่งการให้หน่วยพิทักษ์ในแต่ละจุดเคลื่อนที่เร็วทางภาคพื้นดินเข้าไปตรวจสอบโดยเร็ว เพื่อให้มีผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จากการบินสำรวจตรวจสอบ พบว่าพื้นที่ป่ายังคงความอุดมสมบูรณ์ โดยจะทำการบินสำรวจเป็นระยะ

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2505  รวมเอาพื้นที่ 5 แห่ง ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ รวมเนื้อที่ประมาณ 3,845,082.53ไร่ หรือราว 6,152.13 ตารางกิโลเมตร เข้าเป็นผืนป่าขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติ ดงพญาเย็น-เขาใหญ่  เมื่อวันที่ 10-17 กรกฎาคม พ.ศ.2548  ถือเป็นมรดกโลกแหล่งที่ 5 และเป็นลำดับที่ 2 ของมรดกโลกทางธรรมชาติของไทย  อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562  พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562  พ.ร.บ ป่าไม้ พุทธศักราช 2484  และ พ.ร.บ.อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อการอนุรักษ์ ผืนป่า สัตว์ป่า ที่เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติให้อยู่ยั่งยืนสู่คนรุ่นหลังสืบต่อไป

ภาพ-ข่าว ปัญญา ปากช่อง