พลตรี ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 , นาย ภควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม , คุณ ฐิติมา กฤษณสุวรรณ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา พล.ร.7 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา พล.ร.7 จัดกิจกรรม “กองทัพบก ร่วมใจ ต้านภัยหนาว” มอบถุงยังชีพ, ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา และผ้าห่มกันหนาว ช่วยเหลือประชาชน พื้นที่ บ.บวกจั่น  และ ร.ร.บ้านบวกจั่น ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล และมีสภาพอากาศหนาวเย็น

โดยกิจกรรมครั้งนี้มีการมอบถุงยังชีพ และ ผ้าห่มกันหนาว ให้กับ ประชาชนที่มีรายได้น้อย ,มอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา และ ผ้าห่มกันหนาว ให้กับนักเรียน พร้อมร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดโรงเรียน ตลอดจน มอบถุงยังชีพและผ้าห่มให้ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงในหมู่บ้านบวกจั่น

โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวกองพลทหารราบที่ 7 ได้ร่วมกับอำเภอแม่ริม,ธนาคาร ธกส. และกลุ่ม ปตท. ในการจัดหาผ้าห่มและสิ่งอุปโภคบริโภคในถุงยังชีพ เพื่อคลายความหนาวและความทุกข์ของประชาชนที่ต้องอาศัยอยู่บนพื้นที่ห่างไกลที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวในทุกปี ซึ่งประชาชนมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากและต้องการให้กองพลทหารราบที่ 7 ได้ร่วมกับส่วนราชการอื่น ๆ เข้ามาจัดกิจกรรมคลายทุกข์เป็นประจำในทุกปี