ที่ ร.ร.บ้านเทิน ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ  นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย น.ส.ทิพวรรณ ปัญญาคม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ได้นำชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติ และรับมอบเกียรติบัตร ของที่ระลึก ตลอดจนรับมอบดอกกุหลาบ เพื่อแสดงความขอบคุณ ในกิจกรรมคืนห้องเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเทิน โดยนายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้มอบของที่ระลึก และกล่าวขอบคุณคณะทำงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ศรีสะเกษ ที่เข้ามาให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ ซึ่งมี นายศานิต คำวงศ์ ผอ.ร.ร.บ้านเจี่ย ประธานกลุ่ม CEO ฟากมูลกันทรารมย์ พร้อมด้วย นายอาคม กองธรรม ผอ.ร.ร.บ้านเทิน คณะครู นักเรียน คณะ กก.สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

นายพีระพงศ์  หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ร.ร.บ้านเทิน  อ.กันทรารมย์  เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ซึ่งน้ำได้ท่วมสูงถึง 3 เมตร หลังจากที่สถานการณ์น้ำได้ลดลง นายสำรวย  เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ รักษาราชการแทน ผวจ.ศรีสะเกษ ได้สั่งการให้ตนนำกำลังพลชุดเฉพาะกิจสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ศรีสะเกษ  ร่วมกับ คณะครู นักเรียน  ร.ร.บ้านเทิน ได้ลงพื้นที่ดำเนินการฟื้นฟู ร.ร.ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารเรียน การจัดโต๊ะ เก้าอี้  การซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และสาธารณูปโภคต่าง ๆ จนทำให้สามารถกลับมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามปกติ  ซึ่ง ร.ร.ได้เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.65 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่เด็กนักเรียนสามารถกลับมาเรียนหนังสือได้ตามปกติ

นายสุเทพ  ศรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า โดยภาพรวมในสถานการณ์น้ำท่วมที่หนัก ๆ จากทั้งหมด 46 ร.ร. ก็จะมีอยู่ประมาณ 9 ร.ร.ที่ยังไม่เรียบร้อย แต่โดยรวมทุก ร.ร.ก็สามารถเปิดเรียนได้ โดยใช้สถานที่วัด ร.ร.ใกล้เคียงในการเรียน ทำให้การเรียนไม่มีปัญหา สภาพ ร.ร.ณ วันนี้ ก็มีหลาย ร.ร.ที่สามารถดำเนินการได้ เช่น ร.ร.บ้านหนองบัวไชยวาน ก็เปิดเรียนได้ตามปกติ ห้องเรียนก็มีสภาพสมบูรณ์ แต่ก็ยังมีอีกประมาณ 4 – 5 ร.ร. หนึ่งในนั้นก็คือ ร.ร.บ้านเทิน ร.ร.บ้านหนองโอง ซึ่งก็ต้องได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในการทำความสะอาด ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เพราะความสูงของน้ำ ประมาณ 3 เมตร ท่วมถึงชั้น 2 ของอาคารเรียน แต่ในขณะนี้เราโชคดีที่มีหน่วยงานจาก จ.ศรีสะเกษ โดยเฉพาะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ศรีสะเกษ อบต.ฝ่ายทหาร และชุมชน ที่ได้เข้ามาให้การช่วยเหลือ ซึ่งตนคาดว่า ทุก ร.ร.จะดำเนินการฟื้นฟูแล้วเสร็จ และกลับมามีสภาพสมบูรณ์ ประมาณกลางเดือน ธ.ค.65  นี้ และในวันนี้ ร.ร.บ้านเทิน ก็เปิดเรียนตามปกติ และจะมีวิชาพิเศษ คือ ทุ่งเทินบะหมี่เกี๊ยว ซึ่งเป็นงานอาชีพให้นักเรียนได้เรียนรู้ ตั้งแต่การทำเส้น ทำอาหาร จนมาถึงบะหมี่เกี๊ยวที่ทานได้ในวันนี้ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ศรีสะเกษ คณะทำงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมทั้งได้ทานฝีมือของนักเรียนด้วย ขอขอบคุณทุกภาคส่วน สื่อมวลชน ที่ได้ช่วยทำข่าวประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับชุมชน สิ่งที่เราอยากจะได้ก็คือ อุปกรณ์ที่จะมาใช้ทาอาคารเรียน เก้าอี้นักเรียนที่ถูกน้ำท่วมชำรุด ในการดำเนินงานของเขตก็คือ ของบประมาณจาก สพฐ.ผ่านจังหวัด ผ่าน อบต.ถ้าเป็นไปได้ หน่วยงานรัฐก็ประเมินว่าอาจจะช้า ถ้าท่านมีหน่วยงานเอกชน ท่านไหนที่มีจิตเมตตาที่จะช่วยเราโดยเร็ว ก็จะเป็นพระคุณยิ่ง ในโอกาสเดียวกันนี้ ทางสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา อ.กันทรารมย์ ได้มอบเงินช่วยเหลือ ร.ร.ในเขต อ.กันทรารมย์ ที่ถูกน้ำท่วม จำนวน 9 ร.ร. /

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ  หมายสุข  ผู้สื่อข่าวประจำ  จ.ศรีสะเกษ