พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงประทานผ้าพระกฐิน ส่วนพระองค์ ให้นายสมเกียรติ บุญทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร นำถวาย ณ วัดหางแขยง ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท โดยมีพระครูปลัดณัฐวัตร อุปคุตฺโต เจ้าอาวาสวัดหางแขยง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนางจำนงค์ อรุณเมือง น.ส.มัทนา  นาคทอง เป็นประธานทอดผ้ากฐิน พร้อมมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่น

วัดหางแขยง ตั้งอยู่ที่ ม.2 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2411 ปัจจุบัน มีอายุ รวม154 ปี สำหรับปัจจัยที่ได้จากการทอดกฐินในครั้งนี้ ทางวัดจะนำไปบูรณะรูปภาพภายในพระอุโบสถที่ถูกไฟไหม้ เมื่อปี พ.ศ.2554 ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณในการวาดภาพใหม่แระมาณ 600,000 บาท

ภาพ-ข่าว วรชล  ฟักขาว ภาพ/ข่าว  จ.ชัยนาท