นายกรกฎ บุญญามิ่ง นายอำเภอโพธิ์ชัย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ปศุสัตว์อำเภอ สาธารณสุขอำเภอ เกษตรอำเภอ นายก อบต.สะอาด /ดอนโอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อส.ผรส. อสม. ร่วมกับ กองทุนพลเมืองจิตอาสาโพธิ์ชัยไม่ทิ้งกัน ร่วมกันตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมที่อยู่อาศัย เพื่อได้ใช้จ่าย เครื่องอุปโภคบริโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ แบ่งเบาภาระ  ในภาวะอุทกภัย  ณ ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ต.สะอาด /ต.ดอนโอง  อ.โพธิ์ชัย

ภาพ-ข่าว สญชัย คล้ายแก้ว รายงาน