ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร พล.ต.ต.ธเนศ เทพสุด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร(คนใหม่ที่พึ่งเดินทางมารับตำแหน่ง)ได้จัดงานวันตำรวจแห่งชาติขึ้นโดยนำเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ข้าราชการตำรวจในปกครองพร้อมด้วยครอบครัวให้เป็นสิริมงคล โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด และข้าราชการฝ่ายพลเรือน ภาคเอกชน  เดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก               

ภายหลังทำพิธีทางศาสนา พล.ต.ต.ธเนศ เทพสุด ได้ประกอบพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้มีอุปการะต่อสถานีตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร และได้มอบใบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการตำรวจที่มีผลงานดีเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการตำรวจในสายงานสืบสวน สอบสวน  งานด้านธุรการ งานป้องกันและปราบปราม ให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน จาก 9 สภ.จำนวนกว่า 20 นาย และมอบทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ให้บุตรข้าราชการตำรวจในสังกัด ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการให้มีทุนและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน

ในโอกาสเดียวกัน พล.ต.ต.ธเนศ เทพสุด  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ได้กล่าวเปิดเผยกับสื่อมวลชนถึงนโยบายการทำงานว่า” ด้วยผู้บัญชาการนำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบนโยบายเร่งด่วนให้ตำรวจทั่วประเทศปฏิบัตินอกจากการดูและทุกข์สุขพี่น้องประชาชน ก็คือการเร่งปราบปราบยาเสพติดทุกชนิด และปราบปรามอาวุธปืนที่มีในมากในกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด และกลุ่มวันรุ่นซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องถือปฏิบัติเพื่อให้หมดไปจากสังคมไทยโดยเร็ว

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ รายงานจากจังหวัดยโสธร