เขื่อนฝายวังยางปักธงแดงเตือนน้ำสูงเกินระดับเก็บกัก 2.85 เมตร ขณะที่ตัวเมืองกาฬสินธุ์ฝนตกหนัก น้ำท่วมรอการระบาย รายงานสถานการณ์น้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง เขื่อนวังยาง ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ วันนี้ 22 ก.ย. 2565 ได้มีการปักธงแดงเตือนที่บริเวณอาคารหน้าเขื่อน

 โดยระดับน้ำชีจะมีระดับเก็บกักน้ำอยู่ที่ 137.00 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง (รทก.) ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำอยู่ที่ 139.85 เมตร (รทก.) เกินระดับเก็บกักไป 2.85 เมตร เปิดบานลอยทุกบานรวม 6 บาน การไหลระบายยังคล่องตัว ขณะที่นาข้าวเกษตรกร ตำบลฆ้องชัยพัฒนา และตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จมน้ำเสียหายอย่างสิ้นเชิงไปแล้วกว่า 5,000 ไร่

ในช่วงบ่ายวันนี้ ได้เกิดฝนตกหนักในตัวเมืองกาฬสินธุ์กว่า 1 ชั่วโมง น้ำได้ท่วมขังรอการระบายในถนนสายทุ่งมน ถนนทุ่งศรีเมือง และจุดลุ่มต่ำ ทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แก้ปัญหาการท่วมขังได้ทันการ

ภาพ-ข่าว อาทิตย์ จ.กาฬสินธุ์