พลตำรวจโท ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน มอบหมายให้ พลตำรวจตรี สุนทร เฉลิมเกียรติ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในกิจกรรม  “จิตอาสา ตระเวน ปลูกป่า ชายแดน เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีผู้บังคับบัญชา ส่วนราชการ/หน่วยงานในพื้นที่ นักเรียนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมและได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นมะค่าโมง ประดู่ป่า ยางนา ตะแบก พะยูง ในพื้นที่ของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 137 อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้จัดโครงการ “จิตอาสา ตระเวน ปลูกป่า ชายแดน เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยเพิ่มพื้นที่ผืนป่าให้กับชุมชนชายแดนและพื้นที่สาธารณะ รวมถึงเป็นการส่งเสริม รณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน ข้าราชการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคี “ร่วมคิด ร่วมทำ” ของข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป  

โดยมีหน่วยในส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ ในพื้นที่ภาคอีสาน กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 จัดกิจกรรม ณ อ่างเก็บน้ำแก้มลิงห้วยชะโนด ระยะที่ 2 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร พื้นที่ภาคเหนือ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 จัดกิจกรรมบริเวณพื้นที่รอบสระน้ำ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 32  อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และพื้นที่ภาคใต้ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 จัดกิจกรรม ณ อ่างเก็บน้ำบ้านบุดี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม 1,533 คน ปลูกต้นไม้ จำนวน 2,400 ต้น