นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะงาด กิจกรรม “ทำความสะอาด หาดบานชื่น ฟื้นผืนทะเล” จังหวัดตราด ร่วมกับ อำเภอคลองใหญ่  องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดขึ้นบริเวณชายหาดบานชื่น  ตำบลไม้รูด โดยมีผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ จิตอาสา รวมทั้งเยาวชนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ

การจัดกิจกรรม“ทำความสะอาด หาดบานชื่น ฟื้นผืนทะเล” ในครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของจังหวัดตราด ภายใต้โครงการบ้านสะอาด  เมืองตราด  สวยสะหงาด  เพื่อรณรงค์ทำความสะอาดพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดตราด และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ผ่านกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ทุกวันพุธอย่างต่อเนื่อง   โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดชายหาด ด้วยการเก็บขยะจากทะเล รวมทั้งร่วมกันปลูกต้นไม้ริมชายหาดนาๆชนิดกว่า 30 ต้น ที่บริเวณชายหาดบานชื่น และปล่อยพันธุ์ปลาเก๋าปะการัง และปลากระพงขาว จํานวนหนึ่งคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

ภาพ-ข่าว ธนเดช  เดชะเทศ ผู้สื่อข่าวจังหวัดตราด