พ.อ.สุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 (ฉก.ร.7) อาศัยช่วงหน้าฝนตกชุกลงมือโปรยเมล็ดพันธ์ุกล้าไม้จากทางอากาศทำการปลูกป่าทดแทนทางอากาศ ณ พื้นที่ป่าต้นน้ำ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ซึ่งกองกำลังนเรศวรได้จัดโครงการ “ปลูกป่าทดแทนทางอากาศ” โดยการโปรยเมล็ดพันธุ์ต้นสัก ที่ใช้ดินเหนียวปั้นเป็นลูกกลม จำนวน 1,000 เมล็ด บริเวณพื้นที่ป่าต้นน้ำ บ้านเมืองน้อย – บ้านป่าซางสูง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ทั้งนี้ปฏิบัติการโปรยเมล็ด ทำพร้อมกับภารกิจบินส่งสิ่งอุปกรณ์ตามวงรอบประจำเดือนที่ชุดปฏิบัติการบินทหารบก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ปฏิบัติเป็นประจำ  เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวเกิดประโยชน์มากที่สุด เนื่องจากช่วงนี้เกิดฝนตกชุกมากขึ้น การโปรยเมล็ดพันธุ์กล้าไม้ดังกล่าวมีเปอร์เซ็นต์การรอดในอัตราที่สูง ซึ่งจะเน้นพื้นที่ในการดำเนินการในพื้นที่ป่าต้นน้ำ พื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง เป็นการเพิ่มพื้นที่สมบูรณ์ให้กับธรรมชาติของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกทางหนึ่ง

ภาพ-ข่าว วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน