นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) ป้องกันการป่วยหนักและป้องกันการเสียชีวิต ณ ศาลาวัดโกรกกราก ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีนายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร , นายแพทย์ศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร,ร.ต.ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ตลอดจนผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ และ หน่วยงานสาธารณสุข เข้าร่วม ในการนี้

ก็ได้รับความเมตตาจากพระครูวิสุทธิ์สิทธิคุณ (พระมหาสัมฤทธิ์ วิสุทฺธสีโล) เจ้าคณะตำบลโกรกกราก เจ้าอาวาสวัดโกรกกราก  เข้าร่วมด้วยพร้อมกับมอบพระผงหลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก รุ่นปี 2534 ให้แก่ผู้ที่มาเข้ารับการฉีดวัคซีนทุกคน เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งบรรยากาศของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนี้ ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง มาเข้ารับบริการกันอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะได้วัคซีนไฟเซอร์เป็นเกราะป้องกันทางกายแล้ว ยังได้รับพระผงหลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก มาเป็นเกราะเสริมป้องกันทางใจอีกด้วย

 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การจัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) เพื่อประชาชนชาวสมุทรสาคร พร้อมแจกเหรียญหลวงพ่อปู่วัดโกรกกรากนี้ ก็เพื่อต้องการกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ยังไม่ครบ 3 เข็ม โดยเฉพาะกลุ่ม 608 ได้มาฉีดวัคซีนกัน  ทำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยจากความรุนแรงของโรคโควิด – 19 สร้างความตื่นตัวให้มารับบริการวัคซีนโควิด – 19 เข็มกระตุ้น อันจะส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีอาการหนักลดลง และไม่พบผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสายพันธุ์ใหม่ BA.4, BA.5 และ BA.2.75 โดยในการนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระครูวิสุทธิ์สิทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดโกรกกราก มอบพระผงหลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก รุ่นปี 2534 จำนวนกว่า 10,000 องค์ มามอบให้แก่ผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาครมาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นได้ที่หน่วยให้บริการฉีดวัคซีน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของทั้ง 3 อำเภอ   โดยหลังจากนี้หากประชาชนให้ความสนใจมาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น จนพระผงหลวงพ่อปู่ไม่เพียงพอนั้น ทางเจ้าอาวาสวัดโกรกกรากก็เตรียมพร้อมจัดทำใหม่ขึ้นมา เพื่อให้เพียงพอต่อพี่น้องประชนทุกคนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

 ด้านนายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ก็บอกว่า โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด – 19 เข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) เพื่อประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นี้ ได้รับงบประมาณเงินบำรุงสนับสนุนจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร  มีเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัว 8 โรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โดยคาดว่าจะมีประชาชนจังหวัดสมุทรสาครได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นจำนวน 2,000 คน ซึ่งนอกจากจะเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้เท่าทันต่อเชื้อไวรัสอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังจะช่วยลดความรุนแรงหากมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้อีกด้วย  โดยภายหลังจากนี้ก็จะมอบเหรียญหลวงพ่อปู่วัดโกรกไปให้ยังจุดฉีดวัคซีนของทั้ง 3 อำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นกันให้ครอบคลุมตามเป้าหมายที่วางไว้

 ขณะที่พระครูวิสุทธิ์สิทธิคุณ เจ้าคณะตำบลโกรกกราก เจ้าอาวาสวัดโกรกกราก กล่าวทิ้งท้ายว่า พระผงหลวงพ่อปู่ที่มอบให้นี้ สร้างขึ้นเมื่อปี 2534 มีอายุกว่า 30 ปีแล้ว โดยพุทธคุณนั้นเคยปรากฏให้เห็นในงานศพของท่านผู้หนึ่ง ที่ผู้เสียชีวิตนำพระผงหลวงพ่อปู่รุ่นนี้ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อ เมื่อลูกหลานนำศพไปเผานานกว่า 8 ชั่วโมง ครั้นพอมาเก็บเถ้ากระดูกก็พบว่า เหรียญหลวงพ่อปู่ยังถูกไฟเผาไหม้ไปด้วย ยังคงอยู่ในสภาพเดิม ทำให้กลายเป็นที่กล่าวขานต่อๆ กันมา ซึ่งในครั้งนี้วัดได้มอบพระผง0หลวงพ่อปู่ฯ ให้กับทางจังหวัดประมาณ 13,000 เหรียญ โดยหลังจากนี้หากเหรียญไม่เพียงพอต่อจำนวนประชาชนที่มาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนนั้น ทางวัดก็มีความยินดีที่จะสร้างเหรียญรุ่นใหม่ จัดมอบให้เพื่อเป็นสิริมงคลต่อไป ในโอกาสนี้ก็อยากจะฝากบอกญาติโยมทุกคนว่า ให้มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็มกระตุ้นกัน เพื่อลดความรุนแรงของโรคและป้องกันการเสียชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ตามคำพระที่ว่า “อโรคยา ปรมาลาภา  = ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” ต่อทุกชีวิต

ภาพ-ข่าว แมวดำ-ชัช มหาชัย ผู้สื่อข่าว จ.สมุทรสาคร