วันเสาร์ที่ 2 ก.ค.65 เวลา 10.00 น. นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี เป็นประธานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในโอกาสที่มูลนิธิปวีณาฯ ครบรอบ 23 ปี  โดยมี พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในงานนี้ได้มีผู้ที่ใจบุญเข้ามาเป็นจำนวนมาก

นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ขอขอบคุณ ผู้ที่ใจบุญทุกท่านที่มาร่วมกันทำบุญใหญ่ในครั้งนี้ ในทุกภาคส่วนรวมถึงเจ้าของร้านอาหาร ทุกๆร้าน ที่มาร่วม ในงานบุญในครั้งนี้