ทุกเช้าของโรงเรียนวันเปิดเทอม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ผู้อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี อำนวยความสะดวก และดูแลการข้ามถนนของเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู ณ บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่ 06.00  น. บริเวณบนถนนหน้าโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

หลังจากที่โรงเรียนได้เปิดเทอมมา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เช้ามืดได้มาปฎิบัติหน้าที่ ดูแล ผู้ปกครอง ที่มาส่งเด็กนักเรียน พร้อมช่วยเหลือเด็กนักเรียนอนุบาล ที่ลงจากรถยนต์ ต่าง ๆ ถือกระเป๋าเด็กนักเรียน จูงเด็กนักเรียนข้ามถนนทางมาลาย ทุกวันตั้งแต่ โรงเรียนเปิดเทอมมา   ได้สร้างความประทับใจให้กับประชาชน ที่มาส่งบุตรหลานที่โรงเรียน พร้อมกับ คณะครูโรงเรียนทีมายืนรอรับเด็กนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเมืองอุทัยธานี ทีสร้างความอบอุ่นในการปฎิบัติหน้าที่ ซึ่งถือว่าเป็นกิจวัตรประจำวันของท่านรองผู้ว่าอุทัยธานี สร้างความประทับใจให้กับข้าราชการ และประชาชนที่ผ่านไปมาดังกล่าว หากท่านได้ทีมีธุระกับรองผู้ว่าอุทัยธานี สามารถมาพบได้ตั้งแต่ 06.00-08.00น น ในวัดเปิดเทอม ที่หน้าโรงเรียน อนุบาลเมืองอุทัยธานี 

ภาพ-ข่าว นายพชร พัสกุล  สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี