กองทัพบก โดย กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และ ยานพาหนะ ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 เพื่อออกทำการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ พื้นที่ฝึก ค่ายภูมิพล ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 20 มิ.ย. 65 เวลา 06.00 น. เคลื่อนย้ายทางรถยนต์จาก  กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 – ถนนแจ้งวัฒนะ – ถนนวิภาวดี – ถนนพหลโยธิน จังหวัดสระบุรี เข้าพื้นที่ฝึก ค่ายภูมิพล ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี  และ เคลื่อนย้ายกลับ  กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ตามเส้นทางเดิม ในวันที่ 24 มิ.ย.  65 เวลา 22.00 น.จึงขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ และ ขออภัยในความไม่สะดวก  

แผนกแถลงข่าว กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก