นางสุจิตรา ชาญสตบุตร รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร พร้อมด้วย นางอัญชลี มณฑิราช หัวหน้างานสงเคราะห์ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ และเหล่าทหารผ่านศึก ประกอบพิธีเชิดชูเกียรติ ทหารผ่านศึก พลทหารประกอบ บัวครื้น อายุ 88 ปี ที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 65 ณ เมรุวัดถ้ำรับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดยมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศีก จากนั้นมีการตั้งแถวกองเกียรติยศทหารผ่านศึก การกล่าวคำสดุดีวีรชนผู้กล้าแห่งแผ่นดินไทย ใช้แตรเดี่ยวประกอบการทำความเคารพสงบนิ่งเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีที่ได้รับใช้ชาติ

จากนั้นนางสุจิตรา ชาญสตบุตร รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร เป็นประธานพร้อมด้วยเหล่าทหารผ่านศึกที่เดินทางไปร่วมประกอบพิธีประชุมเพลิง ร่วมกันส่งดวงวิญญาณทหารผ่านศึก พลทหาร ประกอบ บัวครื้น อายุ 87 ปี ไปสู่สรวงสวรรค์

สำหรับทหารผ่านศึก พลทหารประกอบ บัวครื้น เริ่มเข้ารับราชการทหาร  เมื่อปีพุทธศักราช 2510 สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5 ค่ายเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร ปัจจุบันเป็นกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25 ในระหว่างรับราชการ ได้รับคำสั่งเข้าร่วมใน”กองพลเสือดำอาสาสมัคร”ไปร่วมรบในเวียดนามใต้ ตำแหน่ง พลยิงผู้ช่วยปืนกลเล็ก ระหว่างปีพุทธศักราช 2511 – 2512 พร้อมกับกำลังของฝ่ายโลกเสรีอีก 7 ประเทศ คือออสเตรเลีย นิวชีแลนด์ สเปน ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐจีนใต้หวัน และไทย ผ่านการปฏิบัติการรบฟุกโถ นับเป็นการรบที่กรมหารอาสาสมัครของไทยประสบชัยชนะอย่างเด็ดขาด ถือได้ว่า เป็นวันแห่งชัยชนะของไทยในสมรภูมิต่างแดน ตลอดระยะเวลาที่ท่านรับราชการอยู่พลทหารประเสริฐ บัวครื้น ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง อดทน กล้าหาญ และเสียสละเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของทางราชการทุกประการ โดยพลทหารประเสริฐ บัวครื้น ได้รับพระราชทาน เหรียญชัยสมรภูมิเวียดนาม ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่มที่ 89 ตอนที่ 128 บรรทัดที่ 12 ลงวันที่ 25 สิงหาคมพุทธศักราช 2515 และได้รับบัตรประจำตัว ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 2 เลขที่ 2637216 วันออกบัตร 7 พฤศจิกายน 2516//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ ชุมพร