ที่ วัดไทรงามสงขลา สามเณรน้อยที่บรรพชาภาคฤดูร้อนวัดไทรงาม “ปลูกต้นกล้า ในนาบุญ” จำนวน 39 รูป ได้ออกเดินรับบิณฑบาตตามกิจของสงฆ์วันแรก ภายในบริเวณวัดไทรงาม หลังได้เข้าพิธีบรรพชาฯเมื่อวานนี้ โดยมีญาติโยมของสามเณรน้อยนำอาหารและขนมขบเคี้ยว นมกล่อง มาร่วมกันทำบุญตักบาตรกัน เนื่องจากในช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดโอมิครอน ทางวัดจึงไม่นำสามเณรออกเดินรับบิณฑบาตนอกวัด และขณะเดินรับบิณฑบาตรสามเณรทุกรูปต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกรูป รวมทั้งญาติโยมที่มาทำบุญตักบาตรด้วย เนื่องจากทางวัดไทรงามจะเน้นในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดภายในวัดอย่างเข้มงวดอย่างต่อเนื่อง

หลังจากสามเณรทั้ง 39 รูปเดินรับบิณฑบาตจากญาติโยมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็เดินถือบาตรขึ้นมาที่ศาลาการเปรียญ เพื่อทำการฉันอาหารเช้าพร้อมกัน โดยก่อนฉันพระพี่เลี้ยงจะฉีดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับสามเณรทุกรูป และสามเณรทุกรูป จะฉันอาหารเช้าในบาตรที่ได้เดินรับบิณฑบาตจากญาติโยม เนื่องจากการฉันอาหารในบาตรเป็นวัตร คือ จะนำอาหารทุกชนิดที่จะบริโภคในมื้อนั้น มารวมกันในบาตรแล้วจึงฉันอาหารนั้นเพื่อไม่ให้ติดในรสชาติของอาหาร

สำหรับสามเณรทั้ง 39 รูปนี้ ได้ทำการบรรพชาที่วัดไทรงามสงขลา ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2565  ที่ผ่านมา ซึ่งพระครูปลัดยอดโดม สิริปัญโญ เจ้าอาวาสวัดไทรงามสงขลา จัดขึ้นเป็นครั้งที่สอง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเข้าถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและร่วมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคมไทยที่เยาวชนพึงกระทำต่อผู้มีพระคุณ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา และวัฒนธรรม ให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการศึกษาธรรมะ ในช่วงปิดภาคเรียน ทำให้เยาวชนได้รับความรู้ด้านพุทธศาสนาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ระยะเวลาในการบรรพชา 9 วัน ระหว่างวันที่ 6-15 เมษายน 2565  และจะลาสิกขาในวันที่ 15 เมษายน นี้

ภาพ-ข่าว ปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา