ที่ไร่ใบธง ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา น.ส.เอื้อมเดือน สุขประเสริฐ และน.ส.กรกัญจน์  เมืองมูล พนักงานไร่ใบธง ผู้ดูแล ปลูกและ ผลิตผักเกษตรอินทรีย์ หรือผักออร์แกนิก ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ รวมถึงการมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง โดยการปลูกผักออร์แกนิก ในโรงเรือนปิดและใช้ปุ๋ยฮอโมนที่ผลิตเองชึ่งปราศจากสารเคมี ทำให้ผักสด หวาน กรอบ อร่อย  รับประทานสดได้โดยไม่ต้องกลัวสารเคมีตกค้างมั่นใจและเชื่อมั่นได้ว่าทุกกระบวนการผลิตไม่มีการปนเปื้อนสารเคมีลงในผัก โดยทุกขั้นตอนได้รับการควบคุมและตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้สำหรับ ไร่พะเยาใบธง เป็นแหล่งผลิตพืชผัก ผลไม้ ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดถึงมือผู้บริโภคแบบปลอดภัยไดยไม่ใช้สารเคมี

ด้านน.ส.เอื้อมเดือน สุขประเสริฐ และน.ส.กรกัญจน์  เมืองมูล พนักงานไร่ใบธง เล่าว่า ทางไร่ใบธง ได้ผลิตพืชผักคุณภาพหลากหลายขนิดโดยการปลูกในโรงเรือนที่มีการปิดเพื่อเป็นการป้องกันแมลงและใช้ปุ๋ยฮอโมนที่ทางไร่ผลิตเองจากสารสกัดจากปลาทำให้ไม่มีสารเคมีตกค้าง และเป็นที่ชื่นชอบของตลาดและผู้บริโภค

สำหรับไร่ใบธงจะปลูกพืชผักผลไม้หลายชนิดหมุนเวียนกันตลอดทั้งปี โดยช่วงนี้ผู้บริโภคจะหันมาบริโภคพิชผัก เกษตรอินทรีย์ หรือผักออร์แกนิกจึงทำให้ทางไรใบธงผลิตพืชผักที่มีคุณภาพใส่ใจ่ผู้บริโภคในแต่ละวันจะเก็บผลผลิตวันละหลายสิบกิโลกรัม หลังจากนั้นจะนำผักไปบรรจุถุงและจำหน่าย กก.ละ 80 บาทและเป็นถุงๆ 20 จะจำหน่ายที่หน้าบริษัทใบธง หน้าสถานีขนส่งพะเยา ต.เวียงอ.เมิอง จ.พะเยา  ผู้ที่สนใจผักเกษตรอินทรีย์ หรือผักออร์แกนิกสามารถติดต่อสั่งชื้อสังจองได้ที่บริษัทพะเยาใบธงหรือโทร 0837618967   ทุกวัน

https://youtu.be/FQDFR3eWznU

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา