วัดจุกเฌอ เป็นวัดเก่าที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง  ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกง ต.คลองจุกเฌอ อ.เมือง ฉะเชิงเทรา ช่วงเทศกาลสงกรานต์มีประชาชนที่เดินทางมาจากทุกสารทิศ เพื่อมาสักการระบูชาขอพรท้าวเวสสุวรรณ กันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง  เมื่อเข้ามาภายในวัด จะเห็นท้าวเวสสุวรรณ 2 องค์ ทางด้านซ้าย มีนามว่า ท่านท้าวรุ่งเรือง ลักษณะเด่น คือ มีกายสีม่วง และ ทางด้านขวา มีนามว่า ท่านท้าวร่ำรวย จะมีลักษณะเด่น คือ กายสีแดง ตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ท้าวเวสสุวรรณ เป็นผู้ดูแลพระพุทธเจ้าทั้ง  28 พระองค์

สายมูเตลู หรือสายพุทธคุณ ล้วนไม่พลาดที่เดินทางมาขอให้พรให้ชีวิตตัวเองและครอบครัวรุ่งเรืองและร่ำรวย ดังเช่นครอบครัวของคุณออย ซึ่งขับรถมากจากจังหวัดอ่างทอง เพื่อมาขอพรท้าวเวสสุวรรณ ที่วัดแห่งนี้

และที่สำคัญวัดจุกเฌอ ยังมี หลวงพ่อช้าง เจ้าอาวาส พระเกจิชื่อดังแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกง  เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้าน และผู้คนจำนวนมาก มีชมรมศิษยานุศิษย์ ภายในวัดยังมีพระเครื่องรุ่นต่าง ๆ ให้ผู้เลื่อมใสศรัทธา เช่าบูชาอีกด้วย

วัดจุกเฌอ ได้จัดเตรียมจุดคัดกรอง มีเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิ เพื่อให้สาธุชนมั่นใจได้ว่าเดินทางมาที่วัดนี้ แล้วได้รับความปลอดภัยทั้งด้านสุขอนามัย และความสุขทางใจที่ได้รับพรจากท้าวเวสสุวรรณ รุ่งเรือง และร่ำรวย

ภาพ-ข่า ว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา