ที่ ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 โคราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดแสดงผลงานเผยแพร่ และให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและผลผลิตจากโครงการ ANSEE Khao Yai ร่วมกระตุ้นให้เกิดสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยมี รศ.ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี มทส. พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. ร่วมเปิดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับการอนุรักษ์ธรรมชาติ สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 18.00 น.  ที่ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 โคราช .

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  นิทรรศการภาพถ่ายสัตว์ป่าเขาใหญ่-ดงพญาเย็น และ Wildlife Photography Workshop โดยนายณรงค์ สุวรรณรงค์ ช่างภาพสัตว์ป่าระดับแนวหน้าของประเทศไทยและระดับโลก การเสวนาในหัวข้อ นวัตกรรมเพื่อเขาใหญ่ ลมหายใจของโคราช ลมหายใจของโลก

แต่ที่สร้างความฮือฮาในงานอย่างมากคือ กิจกรรมวาดภาพ “เขียนเขาใหญ่ด้วยหัวใจ” มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวาดภาพสีน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมกับศิลปินสีน้ำระดับแนวหน้าของโลก อ.บันชา ศรีวงศ์ราช ประธาน IWS สีน้ำประเทศไทย และ อ.สุรินทร์ สนธิระติ (ลุงน้อยสวนซ่อนศิลป์) ประธาน IWS หอศิลป์สีน้ำประเทศไทย (Secret Art Garden) 

รวมถึงนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของโครงการ ANSEE Khao Yai เพื่อการพัฒนาสิ่งแสดล้อม สัตว์ป่า และการอนุรักษ์ธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ด้วย วทน. และกิจกรรมการประกวดร้องเพลง ประกวดสุนทรพจน์เพื่อสิ่งแวดล้อม ประกวดถ่ายภาพ ประกวดวาดภาพ เป็นต้น.

รศ.ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  มทส. กล่าวว่า ในฐานะสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น มทส. ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ด้วยการสร้างคน สร้างองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรม ลงไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับท้องถิ่นและประเทศ โดยเหล่าคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย นำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำมาเชื่อมโยงขับเคลื่อนสร้างความยั่งยืนให้กับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนครราชสีมาและยังมรดกโลก

ด้านเครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ สัตว์ป่า เขาใหญ่ ที่ร่วมเสวนา มองว่า โครงการดังกล่าว เป็นเรื่องที่ดี ที่มีการบูรณาการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีมาสร้างเป็นนวัตกรรม เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จึงอยากให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำเอาอุปกรณ์เทคโนโลยีที่อาจารย์ นักวิจัยคิดค้นมาใช้ในการปฏิบัติงานของผู้พิทักษ์ป่า ลดการสูญเสียบุคลากร และทำงานได้มีประสิทธิภาพตอบสนองการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อีกด้วย

ภาพ-ข่าว / อภิรักษ์ ศรีอัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา