นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผวจ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม สถานีขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ให้บริการตรวจปัสสาวะ เพื่อหาสารเสพติดแก่พนักงานขับรถทุกคน และเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ได้ออกกหน่วยบริการตรวจวัดความดันให้แก่ประชาชนก่อนเดินทางกลับบ้าน

สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้นำระบบตรวจสอบติดตามการเดินรถโดยสารประจำทางด้วยเทคโนโลยี GPS  Tracking เพื่อตรวจจับความเร็วของรถโดยสารประจำทาง เพื่อควบคุมความเร็วให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

 ผวจ.ฉะเชิงเทรา ได้ทักทายประชาชนที่มารอรถโดยสารเดินทางกลับภูมิลำเนาว่า ขอให้ทุกคนระมัดระวังขณะเดินทางบนรถโดยสาร สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา คาดเข็มขัดนิรภัย มีเจล แอลกอฮอลล์พกติดตัว  เมื่อเดินทางกลับบ้านแล้ว ไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ รักษาระยะห่าง หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา เดินทางปลอดภัย

 จากนั้น จึงได้แจกตัวกันหลับ แก่พนักงานขับรถโดยเฉพาะพนักงานขับรถระยะทางไกล โดยตัวกันหลับนี้จะใช้เกี่ยวหู  และร้องเตือน ทันทีที่พนักงานขับรถสัปหงก เป็นการป้องกันการหลับใน

 นายสมบูรณ์ ตะเภาพงษ์  พนักงานขับรถชาวปราจีนบุรี วัย 60 ปี วิ่งรถ สายนครราชสีมา ชลบุรี  ได้กล่าวว่า สงกรานต์ปีนี้ผู้โดยสารน้อยกว่าปีที่แล้ว ส่วนใหญ่ผู้โดยสารให้ความร่วมมือขณะเดินทางสวมหน้ากากอนามัย  ในรถมีบริการเจลล้างมือสำหรับผู้โดยสาร  ประทับใจการทำงานของ เจ้าหน้าที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ทุกคน ที่อำนวยความสะดวก ทั้งพนักงานขับรถและผู้โดยสาร โดยเฉพาะมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 อยากให้ผู้โดยสารทุกคนปลอดภัย มีความสุขกับครอบครัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทุกคน

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา