ที่วันป่าพัฒนาราม ต.ยอดแกง นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าฯ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” หรือ “วันจักรี” 6 เม.ย.ของทุกปี โดย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ, นายธวัชชัย รอดงาม นายราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าฯ นางสาวอ้อมอารีย์ ยี่วาศรี นอภ.นามน และข้าราชการ ผู้บริหารฯ ท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง เพื่อ เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

โอกาสนี้ นายทรงพล ได้นำคณะจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ถวายความเคาพรพระบรมสาทิศลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่ 1 และถวายความความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรางกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวปฏิญาณน เราทำความดีด้วยหัวใจ 3 ครั้ง

จากนั้น นายทรงพล พร้อมคณะ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ศาสนสถาน โดยนายทรงพล ได้ฉีดพุ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) บริเวณศาลาประกอบศาสนกิจสำหรับพระภิกษุสงฆ์ และร่วมกันทาสีศาลาให้มีความสวยงามขณะที่ หน่วยพระราชทานจิตอาสา ที่มาร่วมกิจกรรม ต่างพากันแยกย้ายทำกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิ ปัดกวาดใบไม้ ตัดหญ้า และตัดแต่งกิ่งไม้ภายในวัด ให้มีความร่วมรื่นและดูสะอาดปลอดภัย

ภาพ-ข่าว อาทิตย์ จ.กาฬสินธุ์