ณ ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะอาคาร อี โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้มีการเปิดตัวเทคโนโลยี Water Vapor Therapy เครื่องรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยระบบไอน้ำ เครื่องแรกในภาคตะวันออก เข้ามาเพื่อดูแลสุขภาพให้ท่านชาย ซึ่งโรคต่อมลูกหมากโตพบได้ในเพศชายอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป หากเป็นแล้วจะสร้างความลำบากในการใช้ชีวิตประจําวันเป็นอย่างมากโดยจุดเด่นของการรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยระบบไอน้ำนั้น ปลอดภัย ไม่ต้องวางยาสลบ ใช้กระบวนการในการรักษา เพียงแค่ 15 นาที ไม่ต้องนอนค้างคืนที่โรงพยาบาล เทคโนโลยีนี้มีผลการวิจัยรองรับ และได้การรับรองโดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย ทำให้มั่นใจได้ว่าเป็นวิธีการรักษาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในระยะยาว

ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในภูมิภาคตะวันออกที่ให้บริการการรักษาภาวะต่อมลูกหมากโตโดยใช้ไอน้ำ พร้อมทั้งมีทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตเป็นผู้ดูแลตั้งแต่เริ่มแรก รวมไปจนถึงการติดตามผลหลังการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยมั่นใจว่าจะได้รับการรักษาที่ดีที่สุดโรคต่อมลูกหมากโต พบได้ในเพศชายอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และจะยิ่งพบมากขึ้นตามอายุโดยประมาณว่าเมื่อผู้ชายมีอายุถึง 80 ปี ร้อยละ 80 จะเป็นโรคต่อมลูกหมากโต โดยทั่วไปถึงแม้ว่าต่อมลูกหมากจะโตขึ้น จะพบว่าร้อยละ 40-50 ของผู้ป่วยเท่านั้นที่จะมีอาการของโรคนี้ เนื่องจากเนื้อต่อมซึ่งอยู่ด้านในสุดล้อมรอบท่อปัสสาวะ ซึ่งเป็นส่วนที่โตขึ้นนี้ จะบีบท่อปัสสาวะท่าให้แคบลง และทำให้เกิดอาการปัสสาวะขัด รวมทั้งอาการอื่น ๆ ของโรคนี้ด้วยอาการที่แสดงของภาวะต่อมลูกหมากโตปัสสาวะลำบาก

https://youtu.be/Ygv5hxxsIl4

ภาพ/ข่าว อนันต์ สุขวัฒนะ เอกชัย สุขวัฒนะ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พัทยา จ.ชลบุรี