นวัตกรรมและเทคโนโลยีเกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งวันนี้มีการเลี้ยงกุ้ง แม่นเหมือนจับวางกี่ตัวต่อกิโลก็ได้ แถมให้ตัวผู้อุ้มท้องแทนตัวเมียซึ่งลดต้นทุนได้ดีนะ จะบอกให้ บางแพ ราชบุรี