กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ให้การต้อนรับ พลตรี ฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๒ ตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

ตรวจเยี่ยมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อน้อย ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เวลา ๑๓.๒๐ น. รับฟังบรรยายสรุป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ การดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคง ยั่งยืน เวลา ๑๕.๒๐ รับฟังบรรยายสรุปโครงการตำบลต้นแบบ จากโรงเรียนบ้านโพนทอง และหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรโพนทอง เวลา ๑๖.๐๐ น. ร่วมเดินทางเยี่ยมญาติทหารกองประจำการ ที่ บ้านเลขที่ ๕๙ หมู่ ๔ ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

ภาพ/ข่าว-ทิพกร   หวานอ่อน  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดอำนาจเจริญ   รายงาน