ทำให้กุ้งก้ามกรามตัวผู้ เป็นกุ้งตัวเมียได้ พร้อมนวัตกรรมการเลี้ยงที่แม่นเหมือนจับวาง เกิดขึ้นครั้งแรกของโลกที่บ่อกุ้งอ.บางแพ จ.ราชบุรีนะ จะบอกให้