ที่พิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ (8 มกราคม 2565) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปลัดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิด

 จากนั้นนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานลงนามถวายพระพร เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ (8 มกราคม 2565) โดยมีผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นผู้นำเสนอข้อมูล

พร้อมกันนี้นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดฯ ได้นำผ้าทอลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ซึ่งเป็นฝีมือการทอผ้าของผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำมาจัดแสดงในนิทรรศการนี้ เพื่อเป็นการสนองพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ (8 มกราคม 2565) อาทิ ผ้าบาติก ลายพระราชทาน, ผ้าปัก, ผ้าทอเขาเต่า, ผ้าทอกะเหรี่ยง และผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภาพ-ข่าว วันชัย จ.ประจวบฯ