2 ชาติหนุนเปิดวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงให้เยาวชนตามแนวชายแดนมีสถานที่เรียนด้านวิชาชีพ (ศรีษะเกษ)

4

ที่วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์  จ.ศรีสะเกษ นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์  ผอ.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และประธานกรรมการอาชีวศึกษา จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย น.ส.ก้านทิพย์  ชาติวงศ์  ผอ.สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน และคณะ  ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสมขอจัดตั้งสถานศึกษาเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563 กรณีจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา จ.ศรีสะเกษ  ได้เดินทางมาตรวจความพร้อมของการขอจัดตั้งในครั้งนี้  ซึ่งพระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ  วายาโม  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง  เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ได้ขอจัดตั้งขึ้น  เพื่อจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาในระบบ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา พ.ศ.2545 (ปรับปรุง 2546) กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อให้บริการจัดการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา ในเบื้องต้น จะเปิดสอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 2 สาขาวิชา และประเภทวิชาพณิชยกรรม 2 สาขาวิชา  โดยมี  พระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ.) พร้อมด้วย พระครูโกศลสิกขกิจ ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง  พ.อ.จิรัฏฐ์   ช่วงฉ่ำ  ผบ.หน่วยเฉพาะกิจที่ 1  นายอรรคพล  อรรคบุตร  นายอำเภอภูสิงห์  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องฝ่ายไทย  และฝ่ายกัมพูชา  นำโดย นาง น กมล  รองนายอำเภออัลลองเวง จ.อุดรมีชัย และคณะ  มาร่วมให้ข้อมูล  ซึ่งทุกฝ่ายต่างสนับสนุนที่จะให้มีการเปิดวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา จ.ศรีสะเกษ  ขึ้นมา เพื่อให้บุตรหลานของประชาชนชาวไทยและชาวกัมพูชาตามแนวชายแดนทั้ง 2 ชาติได้มีที่เรียนด้านอาชีวศึกษาเป็นอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไปในอนาคต

ภาพ-ข่าว ศิริเกษ   หมายสุข / ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here