117 ปีที่ไม่สูญเปล่าของกรมชลประทานไง I Will Tell You ?

5

117 ปีที่ไม่สูญเปล่าของกรมชลประทานไง I Will Tell You ?

พี่คำรณพาไปค้นความจริงกับการพัฒนาชลประทานของไทย 117 ปี เริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน พื้นที่ชลประทานไทยติดอันดับ 3 ของโลก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here