ไอเดียร์ เก๋ รับคริสมาสต์ ท่องเที่ยวและกีฬา จ.กระบี่ สวมชุดซานตาครอส รณรงค์ นทท.ขับขี่ปลอดภัย

2

นายปาฐกรณ์ แก้วมรกต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายกฤษฎา มะหะหมัด หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.กระบี่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว พร้อมใจสวมใส่ชุดซานตาครอส ร่วมรณรงค์ “โครงการรณรงค์นักท่องเที่ยวขับขี่ปลอดภัย” เพื่อสนับสนุนโครงการกระบี่ปลอดภัย ในช่วงฤดูการท่องเที่ยวและเทศการคริสมาสต์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวรวมถึงเสริมสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว จัดขึ้นที่ ย่านท่องเที่ยว อ.เกาะลันตา สนามบินกระบี่ และย่าท่องเที่ยวอ่าวนาง ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่   นายกฤษฎา มะหะหมัด หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จ.กระบี่ กล่าวว่า สาเหตุที่เลือกย่านแหล่งท่องเที่ยวในการจัดกิจกรรมรณรงค์นักท่องเที่ยวขับขี่ปลอดภัย ในพื้นที่เกาะลันตา อ.เกาะลันตา สนามบินนานาชาติกระบี่ และอ่าวนาง ต.อ่าวนาง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดกระบี่ มีนักท่องเที่ยวเกือบทุกประเทศทั่วโลก เดินทางเข้าไปท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ก็จะเช่ารถขับขี่ มีทั้งรถ จยย.และรถยนต์ เพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยว ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ จ.กระบี่ ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ก็ต้องรู้ กฎกติกา ในการใช้รถใช้ถนนเบื้องต้น เพื่อจะได้ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเนื่อง สำหรับปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวและส่งผลให้นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในแต่ละปีมีจำนวนมากขึ้น จากข้อมูลสถิติศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ พบว่าปีพ.ศ.2559 มีนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุทางถนนจำนวน 21 ราย ปี พ.ศ.2560 มีนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 50 ราย และ ปี พ.ศ.2561มีนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุ ทางถนน จำนวน 74 ราย ซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้นตามลำดับสาเหตุหลักสำคัญส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ นักท่องเที่ยวเช่ารถขับขี่ด้วยความคึกคะนองและไม่รู้กฎกติกา ประกอบกับธุรกิจรถเช่าและนักท่องเที่ยวไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุได้โดยง่ายและเพิ่มจำนวนมากขึ้น…

ภาพ-ข่าว  ณัฏฐพงษ์. ศรีปล้อง. กระบี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here