ไม่ไหวแล้ว!ชาวบางไทรร้องผู้ว่าอยุธยา หยุดนำขยะปทุมฯ มาทิ้งบ่อขยะอยุธยาทันที

18

ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นขยะจากบ่อขยะบางไทรซึ่งเป็นของเอกชน แต่กลับได้รับอนุญาตจากเทศบาลตำบลบางไทรให้นำขยะมากำจัดและหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยได้ ซึ่งมีการรับขยะนอกเขตจากจังหวัดปทุมธานีหลายแห่งเป็นส่วนใหญ่ในการขนมาทิ้งไว้ที่บ่อขยะบางไทร ทั้งมีการกองภูเขาขยะไว้นอกโรงเรือนอย่างเปิดเผย ทำให้ส่งกลิ่นเหม็นลอยไปทั่วกระทบกับชุมชนหลายแห่ง ต่อเนื่องยาวนานไม่มีการดำเนินการอย่างถูกสุขลักษณะทั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และอากาศ จึงขอร้องผ่านสื่อมวลชนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดอยุธยาให้หาทางแก้ไขด้วยการสั่งหยุดการนำเข้าขยะจากจังหวัดปทุมธานีมายังบ่อขยะอยุธยาทันที และสั่งให้เอกชนเจ้าของบ่อขยะดำเนินการตาม

เทศบัญญัติเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูบและขยะมูลฝอย พ.ศ.2561 อย่างเคร่งครัดทุกข้อ โดยคำนึงถึงหลักขยะที่เกิดในพื้นที่ใดควรเป็นความรับผิดชอบของพื้นที่นั้น ขยะของคนปทุมธานีไม่ควรนำมาทิ้งให้คนอยุธยา เพราะปทุมธานีก็มีบ่อขยะในจังหวัดเอง กลับผลักภาระให้ชาวอยุธยา เป็นที่น่าสังเกตุว่าเทศบางตำบลบางไทรอนุญาตให้บริษัท แห่งหนึ่ง ในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย และสามารถหาประโยชน์จากค่ากำจัดขยะได้

 ซึ่งเอกชนรายดังกล่าว นายกเทศมนตรีตำบลบางไทรเป็นผู้ริเริ่มก่อการ กรรมการ และยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เมื่อปี 2560 ซึ่งปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้นไปแล้ว จึงขอให้ผู้ว่าฯอยุธยา และเทศบางตำบลบางไทรดำเนินการงดรับขยะนอกพื้นที่มากำจัด เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที และคำนึงถึงสุขภาพประชาชนเป็นลำดับแรก จะทำให้การจัดการขยะสามารถอยู่ร่วมกับชาวอยุธยาได้โดยไม่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here