ไทยนำด้านดินโลกด้วยพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ใดพัฒนาดินดี ไทยจะมีรางวัลมอบให้นะจะบอกให้

1

ไทยนำโด่งด้านดินโลกด้วยพระบารมี พระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่ 9 และทั่วโลกนี้ถ้าที่ใดพัฒนาดูแลดินดี ไทยจะมีรางวัลมอบให้นะจะบอกให้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here