ในหลวงพระราชทานผ้าพระกฐินทอดถวาย ณ วัดป่าวิริยะพล อ.เต่างอย(สกลนคร)

41

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ทอดถวาย ณ วัดป่าวิริยะพล อ.เต่างอย จ.สกลนคร  พุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมบุญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน  ให้นายเฉลิมวุฒิ พลสัมฤทธินันท์ รองอำนวยการฝ่ายขาย โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์  กรุงเทพมหานคร  ตามที่ได้ขอประทาน

เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ทอดถวาย ณ วัดป่าวิริยะพล ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร  โดยมีพระราชวิสุทธินายก เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   มีข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวสกลนคร เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก อันเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปอีกด้วย   โดยได้เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานจากวัดศิริมังคละเต่างอย เคลื่อนขบวนสู่วัดป่าวิริยะพล  และเวียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ  โดยนายกฤษฎิ์  โสมปัดทุม   นายอำเภอเต่างอย ประกาศยอดปัจจัยถวาย รวมจำนวน 447,087.75 บาท   

วัฒนะ แก้วก่า / สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here