ใช้กอไผ่กอเดียวเรียนรู้แบบบูรณาการได้

5

โรงเรียนบ้านทุ่งรูง ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ การเรียนรู้บูรณาการแบบองค์รวม แค่ “กอไผ่”ก็ให้เด็กนักเรียน คิดเป็น ทำเป็น รับรู้หลากหลายวิชาของกระทรวงศึกษา

สัมภาษณ์ครูเอี่ยม นวลจันทร์ และครูกัญญพัช นวลจันทร์ ครูร.ร.บ้านทุ่งรูง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here