ใครจะเชื่ออะไรช่างเขาเราจะเชื่ออะไรช่างเราไม่ทับถมทำให้สังคมเสื่อมเสียนะ

6

ใครจะเชื่ออะไรช่างเขา เราจะเชื่ออะไรช่างเรา เชื่อคนละอย่าง แตกต่างกัน แต่ต้องไม่ทับถม ทำให้สังคมเสื่อมเสียนะ จะบอกให้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here