โรตารี 4 ภาค จัดทริปพิเศษ เมืองรอง ต้องไปแพร่ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจ.แพร่ สุดประทับใจถ้าได้ไปเยือน

1

ตามที่สถานการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดแพร่ ขณะนี้ ได้ผ่อนคลายลงจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด 19 เนื่องจากพื้นที่จังหวัดแพร่ มีการควบคุมอย่างเข้มงวด ทำให้นักท่องเที่ยววางใจที่จะเข้ามายังจังหวัดแพร่ ถึงกระนั้น ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ตระหนักถึงมาตรการความปลอดภัยและเข้มงวดเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน ทั้งแหล่งท่องเที่ยวและ ที่พักร้านอาหาร ทำให้นักท่องเที่ยวมั่นใจเดินทางมาจังหวัดแพร่ ประกอบกับในปีนี้ จังหวัดแพร่ได้จัดกิจกรรม ตานตุงคนเกิดปีขาล ตำนานตักบาตรเป็งปุ๊ด และเป็นที่น่ายินดี ที่มีนักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมดังกล่าว หลังมีการประชาสัมพันธ์ออกไป

นางเสาวลักษณ์  วิสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ในส่วนของการส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมในปีนี้ที่เด่นชัดคือ ทำเมืองแพร่ให้เป็นเมืองแห่งตุง แสนตัว ตักบาตรเป็งปุ๊ด ขอพรพระอุปคุด สองกิจกรรมนี้ เป็นความร่วมมือของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ  ร่วมด้วย นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่  สิบเอกกรวรรณ  สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ โดยมีนักท่องเที่ยวได้แจ้งความจำนง ที่จะร่วมทริปเป็นทริปเป็นคณะแรกคือคณะจาก โรตารี 4 ภาค  ที่ได้เข้ามาสัมผัสกับโปรแกรมทัวร์ในกิจกรรมดังกล่าว 3 คืน 4 วัน อีกทั้งเป็นการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ เชื่อมต่อระหว่างอำเภอลอง อำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอเมืองแพร่ เข้าด้วยกัน เป็นเส้นทางที่จะสามารถสื่อได้ถึงแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติที่สวยงามที่ยังคงมีความสมบูรณ์ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือว่า ครอบคลุมการท่องเที่ยวทุกวิถี ในส่วนของนักท่องเที่ยวได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการตานตุงหรือถวายตุงสำหรับคนเกิดปีขาล อันมีวัดพระธาตุช่อแฮเป็นวัดพระธาตุปีเกิดสำหรับคนเกิดปีเสือ และการตักบาตร  วันเป็งปุ๊ด หรือประเพณีตักบาตรเที่ยงคืน เป็นประเพณีของทางภาคเหนือ ในทุกปีที่มีวันขึ้น 15 ค่ำ ที่ตรงกับวันพุธโดยไม่เจาะจงว่าต้องอยู่ในเดือนใด พระภิกษุสามเณรทุกรูปจะออกบิณฑบาตในตอนเที่ยงคืน ประเพณีตักบาตรเที่ยงคืน เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด แต่เข้าใจว่าทางภาคเหนือคงรับเอามาจากประเทศพม่า มีความเชื่อว่า “พระอุปคุตซึ่งเป็นภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์อุปัชฌาย์ เมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว ได้เสด็จลงไปจำศีลภาวนาอยู่ ณ สะดือทะเล ในรอบ 1 ปี จะขึ้นมาโปรดชาวเมืองก่อนเวลารุ่งอรุณชาวพม่ามักตื่นแต่ดึก เพื่อเตรียมอาหารไว้ใส่บาตรพระอุปคุตโดยมีคติความเชื่อว่า หากผู้ใดได้ทำบุญตักบาตรพระอุปคุตแล้วจะได้บุญใหญ่หลวง เกิดโชคลาภและความเป็นสิริมงคลในชีวิต” คติความเชื่อนี้จึงทำให้พุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่ครั้งบรรพบุรุษในประเทศไทยการใส่บาตรเที่ยงคืนนี้ชาวเหนือเชื่อกันว่าพระอุปคุตจะแปลงกายเป็นสามเณรออกมาโปรดสัตว์ ถ้าผู้ใดได้ใส่บาตรกับพระอุปคุตแล้วบุคคลนั้น จะประสบแต่ความสุขร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองได้อานิสงส์แรง ดังนั้นเมื่อถึงวันเพ็ญตรงกับวันพุธชาวเหนือทุกคนจะไปคอยใส่บาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าว นักท่องเที่ยวประทับใจในวิถีแห่งความสุขนี้ นางเสาวลักษณ์กล่าว

ทาง ดร.รัตน์มณี  ตันยิ่งยง ผู้ว่าการภาค ปีบริหาร 2551-2552 โรตารีสากล กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นการนำเที่ยวทริปที่นับว่าเป็นการเปิดการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ เนื่องจากที่ผ่านมา เรามักจะทราบว่า เมืองแพร่เป็นเมืองสงบเงียบ และ เป็นเมืองรอง หรือเป็นเมืองผ่านไปยังจังหวัดท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบน แต่เมื่อคณะโรตารี 4 ภาค ได้มาร่วมทริป กิจกรรม  3 คืน 4 วัน ตานตุงปีขาล กับตักบาตร ตำนานเป็งปุ๊ด และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทำให้ความคิดที่มีอยู่เดิมเปลี่ยนไป เนื่องจากการได้เข้ามาสัมผัสกับเมืองแพร่เต็มรูปแบบครั้งนี้ แพร่จะไม่ใช่ทางผ่านอีกต่อไป ถึงแม้แพร่จะเป็นเมืองรอง  แต่เป็นเมืองรองที่ต้องกลับมาเยือนซ้ำอีกแน่นอน ดร.รัตน์มณีกล่าว

ขณะที่นางนิตยา  พงษ์พาณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ที่ได้มากล่าวต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนเมืองแพร่ในครั้งนี้ เปิดเผยว่า จังหวัดแพร่ คือจังหวัดเล็กๆ แต่อุดมไปด้วยศักยภาพทางการท่องเที่ยว หลากหลาย ทั้งศิลปวัฒนธรรม ทางธรรมชาติ วิถีชีวิต เป็นเมืองที่น่าศึกษา และ การส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความพร้อมและ ความร่วมมือกันอย่างดี เพื่อขับเคลื่อนให้แพร่ เป็นเมืองรอง ที่ต้องห้ามพลาดมาเยือน

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here