โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์​ อุตรดิตถ์​อบรมระบบจำลองด้านเดินเครื่องฯ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์ รุ่นที่ 2

6

ที่ห้อง Simulator Training ชั้น 2 อาคารโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์ นายวุฒิไกร สร่างนิทร ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ เป็นประธานเปิดอบรม “ระบบจำลองด้านเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (Hydro Power Plant Simulation Training)” รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการความร่วมมือ ด้านเทคนิค-วิชาการโรงไฟฟ้าพลังน้ำระหว่าง กฟผ. และ ฟฟล. ตามแผนงานการฝึกอบรมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2566

โดยมีผู้ปฏิบัติงานกองเดินเครื่องเขื่อนสิริกิติ์ เป็นวิทยากร นำโดย นายสมชาย วิริยะพงษ์ หัวหน้าแผนกเดินเครื่อง กะ 2 เขื่อนสิริกิติ์ (หดส2-ฟ.) นายอรรถพงษ์ ต๊ะปัญญา ช.7 หดส3-ฟ. และนายภูมิภัทร สุปัญญา วิศวกรระดับ 5 หดส2-ฟ. พร้อมให้คำแนะนำ ตลอดหลักสูตร การอบรมจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการเดินเครื่องและบำรุงรักษา ตลอดจนเพื่อเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมในการเดินเครื่องและบำรุงรักษาต่อไป มีผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่อง ฟฟล. เข้ารับอบรมรุ่นที่ 2 จำนวน 8 คน ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 2 กันยายน 2566

ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์​

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here