โรงเรียน​เตรียมอุดมน้อมเกล้าฯ​อุตรดิตถ์​จัดการแข่งขันกีฬา​พระเกี้ยวน้อยเกมส์”ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2565

8

ที่สนามกีฬาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายสมชาย ไชยพันธุ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “พระเกี้ยวน้อยเกมส์”ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2565

 ด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมุ่งเน้นให้นักเรียนมีโอกาสเล่นกีฬาตลอดทั้งปี โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและหลีกเลี่ยงต่อภัยจากสารเสพติด เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬาซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพื่อเป็นการคัดเลือกนักกีฬา สำหรับเป็นตัวแทนของโรงเรียน ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับชาติต่อไป รวมถึงการให้คณะกรรมการนักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ และความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

 ในการนี้ นายสมชาย ไชยพันธุ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  ยังได้ทำการมอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว

ณัฐวัฒน์​  ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์​

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here