โรงเรียนอนุรักษ์เตาเผาผีมีอะไรดี พนัสนิคม ชลบุรี ? คำรณค้นความจริง

0

รายการ คำรณค้นความจริง
พี่คำรณพาไปค้นความจริงกับโรงเรียนเล็กๆที่เขาใช้พื้นที่อย่างมีประโยชน์
สอนหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เด็กๆรู้จักการปลูกผัก เลี้ยงไก่ และแปรรูปผลิตภัณฑ์

ติดตามได้ในช่วงรายการตู้ ปณ.ข่าว 3
ทางช่อง 28 วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลาประมาณ 15.50 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here