โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ต.ช่อแฮ จัดกิจกรรมวันลอยกระทง (ยี่เป็ง) ปลูกฝังการอนุรักษ์วัฒนธรรม เสริมสร้างความรู้

5

เทศบาลตำบลช่อแฮ โดย นายอดุลย์  ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง (ยี่เป็ง) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลช่อแฮ เพื่อให้นักเรียนได้สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมที่ดี ปลูกฝังการอนุรักษ์วัฒนธรรม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง

นายอดุลย์  ไหลทุ่ง กล่าวว่า วันนี้ทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง (ยี่เป็ง) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลช่อแฮ เพื่อให้นักเรียนได้สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมที่ดี ปลูกฝังการอนุรักษ์วัฒนธรรม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here