โรงรับจำนำเมืองจันทบุรี ช่วยเหลือประชาชน หลังกระทบไวรัสโควิด 19

491

อีกหนึ่งมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 จากรัฐบาล คือ โรงรับจำนำในพื้นที่ทุกแห่งปรับลดอัตราดอกเบี้ยและขยายระยะเวลาไถ่ถอนทรัพย์จำนำ เพื่อบรรเทา ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนในการดำรงชีพกับผู้จำนำ ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อย และมีผลกระทบต่อภาระการชำระหนี้ให้กับโรงรับจำนำทำให้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยได้ทัน โดยผ่อนผันให้ขยายเวลาไถ่ถอนทรัพย์จำนำออกไปอีก จาก 4 เดือน 30 วัน เป็น 5 เดือน 30 วัน และปรับลดอัตราดอกเบี้ย  เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.125 ต่อเดือน เงินต้นเกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ย 1 บาทต่อเดือน ส่วนเรื่องการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ ที่มีการจัดจำหน่ายในวันเสาร์ที่ 2 ของทุกเดือน โดยให้ประชาชนเข้าร่วมประมูลงดไปก่อน จนกว่าจะมีประกาศคำสั่งเปิด ด้านนางดาริน ฉัตรศิริ ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองจันทบุรี กล่าวว่า มียอดผู้จำนำเพิ่มขึ้น ผู้จำนำส่วนใหญ่เป็นรายเล็ก และทรัพย์สินที่นำมาจำนำเพิ่มขึ้นมีเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องทองเหลือง ผ้าไหม นาฬิกา หม้อหุงข้าว เครื่องดูดฝุ่น และเครื่องมือช่าง ซึ่งสามารถช่วยประชาชนได้ในราคาหลักร้อย และคาดว่าน่าจะเดือดร้อนจริงๆอย่างไรก็ตาม สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองจันทบุรี  ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด  โดยการแจกแอลกอฮอล้างมือ พ่นยาฆ่าเชื้อตลอดเวลา และ ต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง

นายไตรรงค์ มีทับทิม/จันทบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here