โรงพยาบาลอานันทมหิดล ในนามโรงพยาบาลกองทัพบก เปิด walk in ฉีดวัคซีนแก่ประชาชน

8

พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี ได้จัดเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลอานันทมหิดล ในฐานะโรงพยาบาลกองทัพบก เปิดให้บริการฉีดวัดซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 แบบ walk in ให้แก่ประชาชนทั่วไป สำหรับกลุ่มอายุ 18 ปี ขึ้นไป ในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี  ที่ยังไม่เคยได้รับวัคโควิด- 19 ชนิดใดๆ มาก่อน จำนวน 1,200 ราย โดยเปิดให้บริการตั้งแต่ ห้วงเวลา 08.00 น. จนถึง 15.00 น.

ณ หอบรรยายทางการแพทย์โรงพยาบาลอานันทมหิดล โดยผู้เข้ารับบิการ walk in เนื่องในวัน “วันมหิดล” ประจำปี 264 จะได้รับวัคซีนเข็มแรกเป็นวัคซีน ซิโนแวค และเข็ม 2 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า ตามมาตฐานความปลอดภัยเรื่องวัคซีน ตามที่กระทรงสาธารณสุขกำหนด ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย” เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย –  ลพบุรี  /  รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here