โรงพยาบาลสมเด็จฯ แจ้งผู้จองวัคซีนโควิดมาฉีดได้(สุพรรณบุรี)

29

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ประกาศแจ้งให้ผู้ที่จองฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 มารับบริการได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายแพทย์ ศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย์ ผู้อำนวยการโรงสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายธนิต ศรีศักดา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ขอแจ้งให้ผู้รับบริการทุกท่านทราบว่า สัปดาห์สุดท้ายของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเดือนกรกฎาคม 2564 โดยทางโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จะให้บริการฉีดวัคซีนในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเวลา 14.00 น. โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงแรกในเวลา 08.00 น. จนถึงเวลา 12.00 น. ให้บริการแก่ผู้ที่จองฉีดเข็ม 1 ในระหว่างวันที่ 19 – 23 และวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ทุกท่าน และผู้ที่จอง และมีกำหนดฉีดตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา แต่ยังไม่ได้มาฉีด ให้มารับบริการฉีดวัคซีนได้โดยจำกัดจำนวน 250 ท่านแรก

 ส่วนในช่วงที่ 2 เวลา 13.00 น. จนถึงเวลา 14.00 น. ให้บริการแก่ผู้นัดฉีดเข็ม 2 ตามกำหนดในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 และผู้ที่ครบกำหนดนัดหมายฉีดเข็ม 2 แต่ยังไม่ได้มาฉีด ขอความกรุณาผู้รับบริการทุกท่านนำใบนัดเดิม หรือภาพหน้าจอที่ได้จากการค้นหาใน https://t.ly/Tepg มาแสดงด้วย โดยทางโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 ให้บริการจะเป็นไปตามแนวทางใหม่ที่กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนด คือให้วัคซีน Sinovac เป็นเข็ม 1 และให้วัคซีน AstraZeneca เป็นเข็ม 2 ในทุกกลุ่มอายุ

สำหรับกำหนดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเดือนสิงหาคม 2564 นั้น ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จะประกาศให้ทราบหลังจากรับทราบยอดจัดสรรวัคซีนจากส่วนกลางแล้ว ซึ่งอาจจะไม่ตรงตามวัน และเวลาที่จองมาในระบบหมอพร้อม จึงขอให้ผู้รับบริการทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสารจาก Facebook fan page ของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 ซึ่งจะประกาศแจ้งให้ผู้รับบริการทุกท่านทราบต่อไป

ทีมข่าว จ.สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here