โรงพยาบาลพนมสารคาม รับมอบห้องคลอดความดันลบและห้องความดันลบแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

12

ที่ห้องประชุมเทพพนม โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีรับมอบห้องคลอดความดันลบและห้องความดันลบแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้กับโรงพยาบาลพนมสารคาม จากกองทุนมิตรผล-บ้านปู และมอบเงิน เพื่อจัดซื้อระบบแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (DR Detector) โดย นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายโชคชัย เดชอมรธัญ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากรโรงพยาบาลพนมสารคาม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีรับมอบ

ทั้งนี้ บริษัทบ้านปูจำกัด (มหาชน) ได้มอบห้องคลอดความดันลบและห้องความดันลบแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้กับโรงพยาบาลพนมสารคาม จากกองทุนมิตรผล-บ้านปู และมอบเงินจำนวน 800,000 บาท เพื่อจัดซื้อระบบแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ทำให้แพทย์พยาบาลและบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลมีความปลอดภัยในการให้บริการ รวมถึงสร้างความมั่นใจให้ผู้มารับบริการ ลดการแพร่กระจายเชื้อ และในครั้งนี้ บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) ยังได้เพิ่มศักยภาพให้โรงพยาบาลในการปรับปรุง สำหรับรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีจำนวนมากขึ้นในปัจจุบัน นอกจากจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ป่วยแล้วยังส่งผลต่อความปลอดภัยกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้วย

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here