โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน

2

ณ โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์  นายณรงค์  หนูเนียม นายอำเภอคุระบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานเครื่องตรวจวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน จำนวน 2 เครื่องมูลค่า 130,000 บาท โดยมีนางกมลาภรณ์ อินทรสวัสดิ์ หัวหน้าพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ(ชำนาญการพิเศษ) เป็นผู้กล่าวรายงาน ปี 2564

โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ ให้บริการ ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)    ทั้งภายในโรงพยาบาล และเปิดโรงพยาบาลสนามทั้ง 2 แห่ง มีผู้ป่วยยืนยัน สะสม ทั้งหมด 738 ราย เป็นคนไทย 253 ราย (รักษาตัว ที่ รพ.สนาม 1 ราย) และชาวต่างด้าว พม่า 485 ราย (รักษาตัวที่ รพ.สนาม 2 ราย) มีการใช้อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์  หลายรายการ ส่งผลให้มีความขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญบางรายการ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา

พระราชทานพระราชานุมัติให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือป้องกันที่จำเป็น ให้บุคลากรทางการแพทย์ เพราะบุคลากรทางการแพทย์เปรียบเสมือนหน่วยหน้า และเป็นกำลังหลักในการดูแลรักษาผู้ป่วย จึงได้พระราชทาน “เครื่องตรวจวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน 2 เครื่อง มูลค่า 130,000 บาท” ให้แก่โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ ซึ่งจะได้นำไปใช้ในการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนต่อไป

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here