โปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ที่จังหวัดชุมพร

4

ที่ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านคลองโชน ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย นายวลฺลภ ยุติธรรมดํารง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบแก่ราษฎรได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ อ.ทุ่งตะโก จำนวน 500 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย

ในการนี้ นายวลฺลภ ยุติธรรมดํารง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้เดินทางไปเยี่ยมพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพพระราชทาน ให้กับผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ในพื้นที่ หมู่ 3 บ้านคลองโชน ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จำนวน 3 รายการ จากสถานการณ์อุทกภัยส่งผลให้ราษฎรได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตประจำวัน นับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดชุมพร ซึ่งได้รับอิทธิพลความกดอากาศสูง กำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้จังหวัดชุมพร มีฝนตกหนักในคืนวันที่ 11 พ.ย. ต่อเนื่องเช้าวันที่ 12 พ.ย. 64 ทำให้เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ 7 อำเภอ 54 ตำบล 489 หมู่บ้าน 2,000 คน

อำเภอทุ่งตะโก ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 4 ตำบล 35 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 839 ครัวเรือน ทางจังหวัด อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการเข้าไปบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นปัจจุบัน สถานการณ์น้ำได้ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว จังหวัดได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบราชการต่อไป//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร /ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here