โซเซียลแชร์สนั่น LOGO งานรวมพลคนปีขาล 2565 ออกแบบ สวยงาม เป็นที่สนใจและชื่นชมของชาวแพร่

13

ตามที่มีการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย  LOGOงานรวมพลคนปีขาล2565 YEAR OF THE TIGER 2022 สวยงามกลายเป็นที่สนใจและชื่นชมของคนเมืองแพร่ เพื่อรับกับปี 2565 ซึ่งปีขาลได้เวียนมาอีกรอบหนึ่ง ซึ่งวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีขาลหรือปีเสือ

 พระโกศัยเจติยารักษ์,ดร.รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง เจริญพรว่า ผู้ที่ออกแบบสื่อถึงปี 2565 ซึ่งเป็นปีขาลหรือปีเสือ คือ นายจักรพงษ์  พรมตา ทำลายเส้น  ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่และพระมหาพิชัย วิชยสิริ (ใจสี)   ทำกราฟิก ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขา พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร มจร. จ.พระนครศรีอยุธยาและควบคุมการไลฟ์สดเพจ/ยูทูป/ZOOM สังกัดวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง  ซึ่งทั้งคู่เป็นลูกศิษย์วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง

สำหรับพระมหาพิชัย วิชยสิริ   มีผลงานด้านการออบแบบมาโดยตลอด เคยได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษารางวัลชมเชยการประกวดกิจกรรมสร้างสรรค์การจัดทำสื่อโปสเตอร์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โครงการวิทยาลัยชุมชนแพร่สร้างทักษะชีวิต พิชิตภัยยาเสพติด ของนักเรียน ร.ร.เมืองแพร่ และได้รับรางวัลผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ประจำปี 2563 ผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปะ จ.แพร่ สาขาเรขศิลป์ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น

พระมหาพิชัย วิชยสิริ ใจสี  ผู้ออกแบบทำกราฟิก LOGOงานรวมพลคนปีขาล2565 YEAR OF THE TIGER 2022 เจริญพรว่า แนวความคิดและความหมายในการออกแบบตราสัญลักษณ์ คือ

 องค์พระธาตุช่อแฮ ซึ่งเป็นปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดแพร่ เป็นพระธาตุประจำปีนักษัตร ปีขาล (เสือ)  #รูปเสือสมหวัง แสดงถึงความสุข ความยิ้มแย้มแจ่มใส เพื่อต้อนรับผู้แสวงบุญที่เดินทางมากราบสักการะพระธาตุช่อแฮ และมาท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่ #ตุงไชย แสดงถึง ตามคติความเชื่อของคนล้านนา ทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สักการะองค์พระธาตุช่อแฮ และใช้เป็นเครื่องประดับ งานเฉลิมฉลองต้อนรับปีนักษัตร ปีขาล (เสือ)  # ชื่อการจัดงาน  รวมพลคนปีขาล ๒๕๖๕  YEAR OF THE TIGER 2022 # รูปพลุ แสดงถึง การเฉลิมฉลอง ต้อนรับปีพุทธศักราช ๒๕๖๕  ปีขาล (เสือ)#สีเหลืองทอง สื่อถึง ความเจริญรุ่งเรืองสถาพร ก้าวหน้า และทรงคุณค่า#สีน้ำเงิน  สื่อถึง  สีของผ้าหม้อห้อม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวจังหวัดแพร่ ในการผลิตสิ้นค้าเพื่อจำหน่ายสู่สากล  #สีน้ำตาล สื่อถึง  ความเป็นมิตร ความอบอุ่น ความจริงใจ ความเป็นผู้ใหญ่ และสื่อถึงสีของต้นไม้สักทอง ของจังหวัดแพร่

ในการนี้ลิขสิทธิ์ LOGO งานรวมพลคนปีขาล2565 YEAR OF THE TIGER 2022  เป็นของ ททท.สำนักงานแพร่ และได้รับความเห็นชอบอนุมัติ จากนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในวันพ่อแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here