โควิด-19 ยะลา ตัวเลขยังพุ่ง ต่อเนื่อง ล่าสุดติดเพิ่มอีก 71 คน สะสม 992 คน

6

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก จำนวน 71 ราย ทำให้ยอดสะสม จ.ยะลา พุ่งขึ้นไปรวมจำนวน 992 ราย มีผู้ติดเชื้อ 71 ราย เป็นลำดับ 4 ในภาคใต้ รองจาก จ.สงขลา 185 ราย จ.ปัตตานี 120 ราย และ จ.นราธิวาส 89 ราย โดยพบผู้ป่วยมากที่สุดใน อ.เมืองยะลา จำนวน 47 ราย อ.เบตง 10 ราย อ.บันนังสตา 8 ราย อ.กรงปินัง 3 ราย และ อ.กาบัง อ.ยะหา อำเภอละ 1 ราย  ทั้งนี้ใน อ.รามัน ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมแต่อย่างใด  

จากการสอบสวนโรคพบว่า ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่สัมผัสจากคลัสเตอร์ศูนย์มัรกัสยะลา หมู่ที่ 3 บ้านเปาะยานิ ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ที่กำลังกระจายไปตามภูมิภาคอื่นๆ ที่มีผู้ติดเชื้อไปกว่า 500 รายแล้ว (มาจากศูนย์มัรกัสยะลา เพิ่มอีก 13 คน สะสม 149 คน)

จากสถานการณ์ที่แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา/ประธานศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จ.ยะลา มีคำสั่งที่ 118/2564 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 กำหนดพื้นที่เสี่ยงปิดหมู่บ้านเพิ่มขึ้น คำสั่งดังกล่าว ห้ามมิให้ผู้ใดเข้า – ออกพื้นที่บ้านโต๊ะตือราเฮง บ้านย่อยบ้านบาแตตูแง ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง และติดตามด้วยคำสั่งที่ 119/2564 ลงวันที่วันเดียวกัน ให้งดปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา หรือละหมาดวันศุกร์ในมัสยิด บาลาเซาะห์หมู่บ้านดังกล่าว ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะมีแนวโน้มลดลง

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here