โคราชนำร่อง 5 อำเภอ พร้อมรับนักท่องเที่ยวตามมาตรฐาน SHA+ คาดเงินสะพัดหนาวนี้ 100 ล้านบาท

4

ที่ โรงแรมแคนทารี่ โคราช จังหวัดนครราชสีมา นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายศักดิ์ชาย ผลพาณิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา นางภาวนา ประจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ได้แถลงข่าว โคราช พร้อมรับนักท่องเที่ยวตามมาตรฐาน SHA+ เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัด โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมทำข่าวเป็นจำนวนมาก

นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ตามนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล ครม.เห็นชอบการเตรียมพร้อมสำหรับเปิดรับนักท่องเที่ยว ต่างชาติผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาต เช่น มาจากประเทศที่ได้รับการอนุญาตหรือมีหนังสือรับรองและหลักฐานการลงทะเบียนการเดินทางที่ชัดเจน มีการตรวจยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อโควิด หลักฐานแสดงว่าได้รับวัคซีนครบ การชำระที่พัก รวมทั้งมีหลักฐานแสดงว่ามีกรมธรรม์หรือประกันภัยสุขภาพ ตามที่ ศบค.เสนอโดยเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบไม่กักตัว/ไม่จำกัดพื้นที่ ยึดหลักคนไทยปลอดภัยต่างชาติมั่นใจ ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา มีไทม์ไลน์ที่จะเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือนธันวาคม 2564 นี้ มีการกำหนดพื้นที่นำร่องเปิดเมืองก่อนใน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปากช่อง อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอพิมาย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอสีคิ้ว และอำเภอวังน้ำเขียว ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดเตรียมมาตรการต่างๆ รวมถึงนำมาตรฐาน SHA และ SHA Plus มาใช้ในสถานประกอบการท่องเที่ยว เพื่อให้ชาวโคราชมีความปลอดภัยและนักท่องเที่ยปลอดภัย

นางภาวนา ประจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา กล่าวว่า โคราชพร้อมเปิดเมือง ต้อนรับนักท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐาน sha+ เพื่อเป็นการการประกาศความพร้อมสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับบริการและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ภายหลังจาก ศบค.มีมติให้เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งมีการผ่อนคลายมาตรการ กิจกรรมต่างๆ โดยให้ร้านอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยว สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ แต่จะต้องได้รับตราสัญลักษณ์ตามโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ที่มาใช้สินค้าและบริการดังกล่าว สำหรับโครงการ SHA ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2563 จากผลกระทบจากโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ดำเนินโครงการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นให้สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เตรียมความพร้อม และดำเนินการปรับปรุงสถานประกอบการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ (New normal) เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่กับมาตรการด้านสุขอนามัยSHA คือ ตราสัญลักษณ์ที่ผู้จัดทำโครงการตั้งใจให้เปรียบเสมือนได้ถึงความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทไทย โดยเป็นโครงการที่ได้รับการร่วมมือจากหลายๆ ภาคส่วน นั่นก็คือ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ซึ่งคำว่า SHA ย่อมาจากคำว่า Amazing Thailand Safety and Health Administration มีจุดมุ่งหมายของโครงการคือ เพื่อกระตุ้นให้สถานประกอบการ และกิจกรรมต่างๆ ได้พัฒนาตัวเอง เตรียมความพร้อมสู่วิถีชีวิต New Normal และนำไปสู่การ ลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทย ส่วน SHA+ คือตราสัญลักษณ์ใหม่จากโครงการโดยได้เริ่มต้นตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมีการนำร่องที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีเงื่อนไขคือ สถานประกอบการนั้นๆ ต้องได้รับเครื่องหมายมาตนฐาน SHA และบุคลากรในสถานประกอบการอย่างน้อย 70% ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม จึงจะได้รับ SHA Plus คาดจะมีเงินสะพัดหนาวนี้ 100 ล้านบาทในการท่องเที่ยวครั้งนี้

ภาพ-ข่าว / อภิรักษ์ ศรีอัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here