โครงสร้างหลักประกันสุขภาพของคนไทย ทำดีติดอันดับโลก แต่ยังมีข้อด้อยของจุดบริการ ถ้าแก้ได้แจ๋วนะ จะบอกให้

1

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here